Kontaktní údaje

Výrobce The Brainy Band OU
Distributor pro SR a ČR: WebStores, s.r.o.
www.thebrainyband.cz
info@thebrainyband.cz
Telefón: +421 948 031 224

WebStores, s.r.o.
Francisciho 9
811 08 Bratislava

IČO: 44160224
DIČ: 2022608555
IČ DPH: SK2022608555

Společnost WebStores, s.r.o., je zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Bratislava I,
Oddíl: Sro, Vložka č.: 52332/B

Bankovní účet:
Fio banka: 2500164035 / 2010
IBAN SK9783300000002500164035
Swift/BIC:FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru a dohledu
Slovenská obchodní inspekce
Prievozská 32, P.O. Box 5,
820 07 Bratislava 27
Odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

Sklad a poštovní adresa:
WebStores, s.r.o.
Klížske Hradište 214
958 45 Veľký Klíž

Animal